Meditatie

 

De meditatiecursus is een uitnodiging aan de deelnemer om in een oordeelvrije, compassievolle ruimte zich te (her)ontdekken en zich in het hier en nu te plaatsen.

 

Ze komt voort vanuit een levensbeschouwing waar het bewust zijn en het vaststellen van de kalme geest centraal staan. Om dit te bereiken is de cursus afgeleid uit meerdere bronnen, waardoor er geen nadruk ligt op een specifieke traditie of filosofie.

De meditatie bevordert

Verbinding, bewustzijn, (zelf)compassie, acceptatie, stabiliteit, vertrouwen, dankbaarheid, ontspanning, energie, vreugde, een scherpere geest, verhoogde intuïtie, gezondere levensstijl.

Buba geeft je een subtiele richting en het gereedschap om het eigen pad van de bewustwording te ontdekken. In combinatie met passende ademhalingsoefeningen worden er diverse, mooie combinaties gemaakt.

Bij de Still Life Studio worden volgende meditaties beoefend

Nada Yoga, Yoga Nidra, Body Scan, Antar Mouna meditatie, Energiepunten meditatie, Pulse meditatie, Loopmeditatie, Progressieve spierrelaxatie, Kundalini meditatie, De vier hartkwaliteiten meditaties (Metta Bhavana, Karuna, Mudita, Upekkha), Nadabrahma meditatie, Dynamic Osho meditatie, Zelf- compassie, Mindfulness, Maranasati meditatie, Latifa meditatie, Tratak, Ademhalingsmeditatie, Visualisatie en Imaginatie meditaties, Vipassana, Om meditatie, Neti Neti meditatie enz.

Je bent welkom om samen met mij naar binnen te gaan en te ontdekken!

 
 
 

De lessen van Buba zijn goed gestructureerd, aangepast aan verschillende niveaus en er is ook plaats voor spontane creativiteit en gelach. Ze werkt en creëert met een hart vol liefde en toewijding, waardoor de motivatie bij mij stevig is vergroot.

Marina
 
 

Ademwerk

Bewustzijn van de adem, is het bewustzijn van je eigen lichaam in het hier en nu.
 
 

Tekenen & Schilderen

Voor iedereen die creatief bezig wil zijn, biedt Still Life Studio teken- en schildercursussen aan.
 
 

Privé-sessies

Privé-sessies nemen is een veilige en speelse manier om je potentieel en creativiteit verder te ontplooien.