Privacybeleid

 

Still Life Studio, Buba Cvoric, waarborgt je privacy zo optimaal mogelijk en volgens geldende regelgevingen.

Still Life Studio, gevestigd aan Laan van Engelswier 13 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze waarborg is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkings- verantwoordelijke in de zin van de AVG, is Buba Cvoric, eigenaar van Still Life Studio, gevestigd in Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57315884.

Buba Cvoric en je persoonsgegevens

Ik, Buba Cvoric, Still Life Studio Utrecht, verwerk je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Alleen ik, Buba Cvoric, heb toegang tot en inzage in je persoonsgegevens.

Waarvoor maak ik gebruik van je persoonsgegevens

Still Life Studio Utrecht heeft je persoonsgegevens nodig voor:

  • De deelnemersadministratie en de daaruit voortkomende communicatie
  • Het afhandelen van betalingen
  • Buba Cvoric, Still Life Studio Utrecht verwerkt ook persoonsgegevens, indien dit wettelijk verplicht is, als voorbeeld bij aangifte belastingen.

 

Ik gebruik je contactgegevens om contact met jou te houden tijdens ons traject in de teken/schilder- en meditatielessen:

  • Actuele en incidentele wijzigingen in de lestijden
  •  Wijzigingen in de diensten en producten, die ik aanbied
  •  Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
  •  Bij incidentele dringende noodzaak en na je toestemming wordt informatie over/van jou
    doorgegeven aan medecursisten.

Beveiliging persoonsgegevens

Buba Cvoric, Still Life Studio neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je houdt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Voor het bewaren van je persoonsgegevens maak ik gebruik van een met een code beveiligde computer, tablet en telefoon. Deze website is een etalage alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en je leest; dus geen interactie en daardoor ook geen opslag van gegevens. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via:

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Still Life Studio is volgens de richtlijnen van de wet AVG verplicht persoonsgegevens te verwijderen, zodra de samenwerking is afgelopen en het bewaren niet logisch en nodig is. Ik houd me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, waarvoor wel een specifieke bewaartermijn bestaat, zoals de verplichting aan de Belastingdienst om facturen 7 jaar te bewaren.

Ongewenste verwerking persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bij een vermoeden dat ik zonder die toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact via mail, zodat de gegevens per direct kunnen worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Still Life Studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Still Life Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Still Life Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Still Life Studio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: www.ing.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Still Life Studio gebruikt alleen technische, tracking en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Still Life Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, met de uiterlijke termijn van vier weken, op elk verzoek met betrekking tot de persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Laan van Engelswier 13, 3551 XW, Utrecht.
Tel.: 06 18301780
emailadres:
Verantwoordelijk Functionaris AVG: Buba Cvoric
Kamer van Koophandel onder nummer: 57315884

Still Life Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.